Vakum pumpe za grudi ili za bradavice, ove vakum pumpe pruzaju jedinstvenu stimulaciju grudi ili bradavica. 

Pumpe za grudi