Obaveštavamo naše drage kupce da smo uveli novi sistem komentara proizvoda, ukoliko želite možete ostaviti potpuno anonimno komentare o proizvodima, šta vam se sidja ili ne svidja, preporuke itd.

Svi komentari će biti objavljeni na sajtu pošto budu odobreni da nisu u kršenju pravilnika o komentarima. 


Pravila o sadržaju komentara

Komentari ne smeju sadržati linkove ka porno sajtovima,

Komentari su namenjeni isključivo da prenesete vaše utiske o proizvodima u našoj ponudi (pozitivne i negativne)

Komentari ne služe za traženje sex sastanka, traženje srodne duše itd.

Komentari koji sadrže tekst mržnje su zabranjeni.

Komentari ne smeju da u sebi sadrže kontakt podatke (broj telefona, mail ... itd)

 

Svi komentari koji su u kršenju ovih pravila neće biti objavljeni.